ติดต่อเรา

คลิกดูแผนที่ Google Map

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
ที่อยู่ : 267 หมู่ 8 ถ.นครสวรรค์กำแพงเพชร ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์  60000

โทรศัพท์ : 0-5624-5618-20
โทรสาร : 0-5624-5617
E-mail : rmsc3@dmsc.mail.go.th