20  เม.ย. 2564
ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตศูนย์ฯ ประจำปี 2564
23  เม.ย. 2564
แจ้งเบอร์โทรศัพท์ศูนย์ใช้งานไม่ได้
14  ม.ค. 2564
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์แนะผู้บริโภคเลือกผลิตภัณฑ์เจลล้างมือให้ปลอดภัย
3  มี.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ ลว 17 กุมภาพันธ์ 2564
20  ก.ค. 2564
“ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ทางออนไลน์”
15  ธ.ค. 2563
ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี 2564
15  ธ.ค. 2563
นโยบายคุณภาพและวัตถุประสงค์คุณภาพ ตามมาตรฐาน IS0 9001:2015
12  ต.ค. 2564
งบทดลองและหมายเหตุประกอบเดือนกันยายน 2564

Poll

Stats

Brand