6  ส.ค. 2559
การนำส่งปัสสาวะเพื่อตรวจพิสูจน์หาสารเสพติด
17  ก.ย. 2563
ระบบดาวน์โหลดเอกสาร Web Report Online
18  ก.ย. 2563
ดาวน์โหลดเอกสาร Online Down Syndrome
21  ต.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องลิควิดโครมาโทกราฟฯ
20  ต.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวิเคราะห์ทางอิมมูโนเอสเสอัตโนมัติแบบฟลูออเรสเซนส์
1  ต.ค. 2563
ประกวดราคาซื้อเครื่องลิควิดโครมาโทกราฟ แมสสเปคโทรมิเตอร์
30  ก.ย. 2563
ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวิเคราะห์ทางอิมมูโนเอสเสอัตโนมัติแบบฟลูออเรสเซนส์

Poll

Stats

Brand

บริการ