14  ม.ค. 2564
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์แนะผู้บริโภคเลือกผลิตภัณฑ์เจลล้างมือให้ปลอดภัย
6  ส.ค. 2559
การนำส่งปัสสาวะเพื่อตรวจพิสูจน์หาสารเสพติด
17  ก.ย. 2563
ระบบดาวน์โหลดเอกสาร Web Report Online
18  ก.ย. 2563
ดาวน์โหลดเอกสาร Online Down Syndrome
15  ธ.ค. 2563
นโยบายคุณภาพและวัตถุประสงค์คุณภาพ ตามมาตรฐาน IS0 9001:2015
15  ธ.ค. 2563
ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี 2564
8  ม.ค. 2564
ประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่อง ประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์ทางอนูชีวโมเลกุลอัตโนมัติพร้อมชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์มะเร็งปากมดลู
13  ม.ค. 2564
ข้อมูลสาระสำคัญ เดือน ธันวาคม 2563

Poll

Stats

Brand

บริการ